Nieuwsbrief

Privacy

De gegevens verzameld uit het gebruik van de Wtnschp nieuwsbrief en/of website worden uitsluitend gebruikt om de communicatie via de website en mailings te verbeteren. Op de website worden bijvoorbeeld algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de website te plaatsen.

De verwerkte gegevens zijn voornamelijk statistisch van aard en worden daarbij zoveel mogelijk geanonimiseerd. Voor zover dit mogelijk is, stelt het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel alles in het werk om persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen en te beveiligen. Er worden daarbij passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel houdt zich in het kader van bovenvermelde verwerking aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Wij zullen persoonsgegevens niet langer opslaan of gebruiken dan nodig is. Conform de wet bescherming persoonsgegevens heeft u altijd het recht op inzage van uw persoonlijke informatie en deze te verbeteren of te wijzigen. U kan dit doen via e-mail gericht aan [email protected]

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment indien wij zulks nodig achten deze Privacy Policy aan te passen.Tevens zullen aanpassingen plaatsvinden in geval de wet- of regelgeving dit vereist.

De gegevens verzameld uit het gebruik van de Wtnschp nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de nieuwsbrief.  Deze gegevens zijn voornamelijk statistisch van aard en worden daarbij zoveel mogelijk geanonimiseerd. Voor zover dit mogelijk is stelt het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel alles in het werk om persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen en te beveiligen. Hierbij houdt het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij zullen persoonsgegevens niet langer opslaan of gebruiken dan nodig is. Conform de wet bescherming persoonsgegevens heeft u altijd het recht op inzage van uw persoonlijke informatie en deze te verbeteren of te wijzigen. U kan dit doen via e-mail gericht aan [email protected] Wij behouden ons het recht voor om op elk moment indien wij zulks nodig achten deze Privacy Policy aan te passen.Tevens zullen aanpassingen plaatsvinden in geval de wet- of regelgeving dit vereist.