Onze missie

Wij geloven dat wetenschap, het bezit én begrip van essentiële kennis over de werking van de wereld en het heelal, bijdraagt tot beter geïnformeerde mensen, burgers, kiezers en bijgevolg een betere maatschappij.

Wij werken mee aan die maatschappij door wetenschap en de kritische denkwijze die daarmee gepaard gaat, te delen met de hele bevolking: hoog- en laagopgeleid, arm en rijk, jong, oud, man, vrouw.

Wij doen dit door enerzijds onderzoekers te begeleiden en motiveren om hun kennis en bevindingen te delen en de gemeenschap van in het begin te betrekken bij hun onderzoek en anderzijds door zelf het brede publiek in het hart van de wetenschap te plaatsen via wetenschapscafés en –festivals en een online community rond wetenschap. In dat brede publiek richten wij ons ook op jongeren om hen warm te maken voor wetenschap en technologie door binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals wetenschapskampen, – workshops en –wedstrijden.

Wtnschp? Qué?

Op Wtnschp.be gaan we onmiddellijk naar de essentie: het belangrijkste én plezierigste van de wetenschap! Achter de website zit het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel. Vanuit de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel, samen de Universitaire Associatie Brussel, brengen wij wetenschap naar het brede publiek toe. Ons werk past in een wetenschapscommunicatieopdracht van de overheid aan alle universitaire associaties. Ons team vervult die opdracht via verschillende evenementen, blogs, sociale media en educatieve projecten.

Waarom begrijp je woorden als ‘wtnschp’? Lees hier het antwoord!

“Equipped with his five senses, man explores the universe around him and calls the adventure Science.”

Edwin Powell Hubble

Astronoom & Kosmoloog

Al 30 jaar wetenschapscommunicatie

Het begon allemaal in 1984, de meesten van onze teamleden waren nog niet geboren, met het opstarten van een  tentoonstelling over de werking van de zintuigen. ‘De spiraal van het leven’ markeerde het begin van de systematische inspanningen van de VUB op het vlak van Wetenschapscommunicatie. Ondertussen is het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie stevig verankerd in de dienst R&D van de VUB en de dienst Onderzoek van de Erasmushogeschool Brussel. Als het grootste Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie van Vlaanderen hopen we ook in toekomst als echte pioniers op een uitdagende en aantrekkelijke manier wetenschap naar het brede publiek te brengen.

Onze Hall of Fame

virtueel museumHet Virtueel Museum kan je wel de voorloper van Wtnschp.be noemen. In het museum vond je alle projecten van het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel terug, maar het was ook een interactieve werkplek met een fotoquiz, spelletjes en een forum voor discussies.

stimulusStimulus is een leeromgeving voor jongeren vanaf 10 tot 16 jaar waarin opdracht gestuurd en onderzoekend leren wordt gestimuleerd. Stimulus is modulair opgebouwd rond thema’s, geplukt uit de leefwereld van jongeren en gegoten in een spelformaat. De stimulus website is offline, maar de vier modules kunnen nog steeds gedownload worden van deze pagina.

oma gaat de ruimte in lesfiche‘Oma gaat de ruimte in’ en ‘Opa gaat de lucht in’ zijn educatieve pakketten voor het basisonderwijs. Ze bevatten hopen lesmateriaal, experimenten en spelletjes waarmee leerkrachten in het basisonderwijs in de klas aan de slag kunnen gaan. Kleuterklasjes kunnen me oma ons zonnestelsel verkennen, terwijl de grotere kinderen samen met opa een kijkje kunnen nemen achter de schermen van de luchthaven. De websites van oma en open werken niet meer met moderne internetbrowsers, maar het lesmateriaal en de spelletjes kunnen nog steeds gedownload worden van op deze pagina.

FabLab Junior

Tijdens een reeks van 8 woensdagnamiddagen konden meisjes tussen 10 en 12 jaar zich verdiepen in de wereld van techniek. Ze leerden creatief aan de slag gaan met nieuwe technologieën en materialen en krijgen inzicht in technische ontwerpen. Op het einde van de reeks stelden de meisjes hun eigen creatie voor aan familie en vrienden op de Technogrieten Tentoonstelling.

Sinds 2015 betrekken wij zoveel mogelijk minderheidsgroepen in al onze projecten en worden de Technogrieten als apart project niet meer georganiseerd.

I love ITI love IT had als doel jongeren van de tweede en derde graad secundair onderwijs warm te maken voor IT en technologie. Via I love IT kon je met je klas workshops volgen bij verschillende bedrijven en onderzoeksinstellingen. Maar dat is niet alles. Klassen konden ook aan de wedstrijd deelnemen om met hun creativiteit, technologisch inzicht en ondernemerschap mee te dingen naar een van de vele prijzen.

I love IT is de voorloper van het huidige project Make IT Work.

Contacteer ons!

15 + 15 =

Kosmisch adres

VUB Campus Etterbeek, M401

Pleinlaan 2, Elsene

België

De Aarde

Het Zonnestelsel

De Melkweg

De Lokale Groep

De Laniakea Supercluster

Het Waarneembare Universum