Categorie: Maatschappij

  • Geschiedenis
  • Onderwijs
  • Taal & Literatuur
  • Communicatie

Past Pandemics and Modern Misconceptions

To many, the quarantine measures of the last few months may seemed unprecedented. Remaining indoors, staying distanced from friends, loved ones, and even strangers on the street, planning grocery shopping ahead of time like a military operation and being constantly aware of your surroundings is draining and definitely not what we are used to. The notion of these regulations as purely modern is, however, inaccurate. Medieval cities throughout Europe had many regulations regarding public hygiene that were strictly and regularly enforced with a view towards preserving the people’s greater health.

Naar een constructieve dialoog in de zorg

Het project Zorg voor Dialoog creëerde sector-overschrijdende partnerschappen om een antwoord te bieden met de nodige draagkracht. Enerzijds richtte het project zich op onderwijsprofessionals (docenten, leerkrachten en studenten in een zorgrichting) en anderzijds op zorgprofessionals (opleiders in organisaties en hulpverleners).

Er was eens … een Philip Glass-opera

Het werk van de Amerikaanse componist Philip Glass herken je door herhaling en een gevoel van tijdloosheid. Zijn opera's lijken geen verhaal te vertellen. Carolien Van Nerom is echter overtuigd van het tegendeel. In dit artikel schrijft ze over het verhalende aspect van de muziek in Glass' opera's.

Wtnschp.be is een initiatief met de steun van

Vrije Universiteit Brussel
Erasmushogeschool Brussel
Vlaamse Overheid
Richting Morgen