Wetenschap binnen en buiten de klasmuren

Liefde voor het vak

We hebben allemaal die ene leerkracht. De leerkracht die we tot op vandaag bedanken omdat hij of zij onze studiekeuze heeft bepaald en zo een essentieel aandeel heeft gehad in ons leven. Als leerkracht doe je dan ook hard je best om je leerlingen te boeien, om eindtermen te halen,om jouw liefde voor je vak over te brengen en wij willen je daar graag bij helpen!

Met tal van STEM-projecten voor verschillende leeftijden, workshops op de verschillende campussen van de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel, en bijscholingen hopen wij samen met jou de volgende generatie warm te maken voor wetenschap!

Tell me and I forget.

Teach me and I remember.

Involve me and I learn.

Benjamin Franklin

Politicus en wetenschapper

Actieve lessen wetenschap

Leerlingen boeien voor lessen wetenschap is niet altijd gemakkelijk. Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel reikt je een aantal initiatieven aan om op een creatieve manier met wetenschappelijk lesmateriaal om te gaan:

l

Binnen de klas

Van de kleuterschool tot de laatste jaren van het secundair onderwijs: onze websites bieden educatief materiaal aan voor elk onderwijsniveau. Samen met jouw leerlingen trotseren we thema’s zoals lucht-en ruimtevaart, vulkanen, gsm-torens en klimaatverandering.

Schooluitstappen

Met je klas op bezoek bij de universiteit of hogeschool. Je leerlingen snuiven de sfeer op in een aula, laboratorium of universiteitsbib en maken er kennis met wetenschap van de bovenste plank!

Trajecten

Werk gedurende enkele weken of maanden vakoverschrijdend aan een project met je klas. Je leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met jou als coach. Ze worden er niet alleen vakexperten, maar de trajecten ontwikkelen ook hun creativiteit, ondernemerszin en onderzoeksvaardigheden.

Voor jongeren buiten schoolverband

Jongeren kunnen ook buiten de schooluren bij ons terecht voor boeiende workshops rond technologie en wetenschap. En in de zomer organiseren we een heus wetenschapskamp!

Wtnschp & STEM

STEM staat voor ‘Science, Technology, Engineering, Mathematics’ en bundelt tal van technische en exacte wetenschappen. De arbeidsmarkt kampt al jaren met een tekort aan technisch en exact wetenschappelijke profielen. De Vlaamse Regering pakt deze problematiek aan en heeft daarom in 2012 het STEM-actieplan opgezet om jongeren warm te doen lopen voor een loopbaan in exacte wetenschappen en techniek. Onderdeel van dat plan zijn verschillende projecten, die wij als Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel, organiseren voor kinderen en jongeren, binnen en buiten de schoolmuren. De STEM-projecten dragen op deze website telkens een STEMpel!

Nascholing voor leerkrachten

LeraarXL

LeraarXL verzamelt het professionaliseringsaanbod van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel bedoeld voor leraren en andere onderwijsprofessionals. Zo worden bijscholingen aangeboden om leerkrachten een handje te helpen bij het onderwijzen van wetenschappelijke vakken en ondersteuning te bieden bij onze verschillende educatieve initiatieven.

Lerarenopleiding VUB

IDLO, de Interfacultair Departement Lerarenopleiding van de VUB leidt leraren op die in een team leren werken en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit de talenten van iedere leerling maximaal te ontwikkelen. Vanuit een onderzoekende houding ontdekken ze, met beide voeten in de praktijk, hoe ze hun vakexpertise optimaal in het onderwijs kunnen inzetten.

Lerarenopleiding EhB

De lerarenopleiding van EhB biedt je een aantal professioneel gerichte bacheloropleidingen voor leerkrachten kleuter, lager en secundair onderwijs. En de bachelor Pedagogie van het Jonge Kind stoomt jonge mensen klaar om aan de slag te gaan in het werkveld van de voor-, na- en buitenschoolse kinderopvang.

Contacteer ons

15 + 8 =