Vraag per vraag, antwoord per antwoord. Zo helpt professor Joeri Van Mierlo, verbonden aan de VUB-onderzoeksgroep MOBI, misverstanden over elektrische wagens deze opwarmende wereld uit. Dit doet hij in het kader van We Are Paris, een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel dat licht doet schijnen op de klimaatverandering in het algemeen en de VN klimaatconferentie in Parijs in het bijzonder. Van dieselgate tot elektromotor: in ‘Dossier: Elektrische wagens‘ werpen we een blik in de toekomst aan de hand van zes brandende vragen waarvan het antwoord de vonk voor elektrische wagens misschien wel doet overslaan.

“HOE ZIET ONS WAGENPARK ERUIT IN 2050?”

Tegen het jaar 2050 zullen naast elektrische ook zelfrijdende voertuigen technologisch doorgebroken zijn. Elektrische voertuigen zijn trouwens ideaal om zelfrijdend te zijn aangezien nu al de aandrijving elektronisch wordt aangestuurd. De zelfrijdende elektrische voertuigen van het jaar 2050 zullen een heel andere behoefte hebben aan laadinfrastructuur dan de elektrische voertuigen die het komende decennium op de markt komen. Deze zelfrijdende elektrische voertuigen zullen zelf hun laadinfrastructuur gaan opzoeken die op specifieke plaatsen georganiseerd kan worden. Het autobezit zal vervangen zijn door autogebruik. Men geeft op zijn smartphone weer dat men om 7u een zelfrijdende elektrische voertuigen voor de voordeur wil hebben en die zal dan met een volgeladen batterij voor de deur staan. Na gebruik rijdt deze wagen terug naar zijn laadplaats.