Deze ochtend vervulde de zonsopgang de lucht met een immense rode gloed! Collega Ilja Van Braeckel kon het dan ook niet laten om daar een mooie foto van te nemen. We vroegen ons af hoe het komt dat de lucht soms wel en soms niet rood kleurt tijdens een zonsopgang of -ondergang en we waren niet alleen. Op Ikhebeenvraag.be werd de vraag ook gesteld, Stephan Boulez docent bij de Arteveldehogeschool gaf een antwoord.

Verstrooid licht

“Dit heeft te maken met de afstand die de zonnestralen moeten afleggen door de atmosfeer. ’s Avonds en ’s morgens is deze afstand groter omdat de zonnestralen schuin invallen.

Nu heeft het blauwe licht de kortste golflengte en de hoeveelheid verstrooid licht is omgekeerd evenredig met de vierde macht van de golflengte. Hoe korter de golflengte hoe meer het licht verstrooid wordt (denk aan een laag geluid dat zich ook verder voortplant). Het blauwe licht wordt dus meer verstrooid dan het rode licht. Daarom is de hemel blauw. Bij zonsopgang wordt er nog meer licht verstrooid waardoor vrijwel alleen het rode licht ons bereikt. Je kan dit makkelijk vergelijken met geluiden waarbij je ook de lage geluiden hebt die jou bereiken en de hoge tonen die makkelijk wegsterven.

Stof in de atmosfeer zorgt voor nog meer verstrooiing.”

Op zoek naar antwoorden? Surf naar Ikhebeenvraag.be