Tijdens het project GeoMobiel kunnen leerlingen van de derde graad secundair onderwijs de geomatica ontdekken! Bij geomatica draait alles rond geografische gegevens en de wiskunde en software die nodig is om die te verzamelen en analyseren. Leerlingen kunnen zich verdiepen in de topografie, fotogrammetrie, geomarketing en teledetectie & milieu. In de komende weken verdiepen we ons aan de hand van deze modules in de wondere wereld van de geomatica! Nu aan de beurt: teledetectie en milieu.

Teledetectie en milieu

Satellietbeelden zijn een alledaags gegeven geworden. Ze duiken regelmatig op in de actualiteit om de toestand van het milieu te belichten en iedereen is er tegenwoordig vertrouwd mee via populaire toepassingen als Google Earth.

Maar hoe kan je uit satellietbeelden nuttige informatie halen? In deze module onderzoeken de leerlingen hoe zij satellietbeelden kunnen gebruiken om groen in de stad in kaart te brengen en de groenvoorziening binnen een stad te analyseren.

Hoe kunnen we satellietbeelden gebruiken om vegetatie in kaart te brengen?

Satellietsensoren nemen beelden van het aardoppervlak in verschillende delen van het elektromagnetisch spectrum. Dat laat de leerlingen toe om, na een eerste verkenning van de beelden, ware en valse kleurenbeelden te maken en na te gaan hoe verschillende types van bodembedekking het zonlicht op een andere wijze reflecteren. Uitgaande van die kennis produceren ze een vegetatiekaart van de stad.

TELEDETECTIE__sfeerbeeld-300x200Om de spreiding en de toegankelijkheid van het groen in de stad in detail te analyseren, maken de leerlingen daarna kaartjes van het percentage groen en van de bevolkingsdichtheid op het niveau van statistische sectoren. Met deze stap wordt voor hen ook meteen duidelijk wat het verschil is tussen een rasterbeelden en vectorkaarten en hoe ze met deze gegevens kunnen werken. Tenslotte onderzoeken de leerlingen de relatie tussen de aanwezigheid van groen en het gemiddeld inkomen van de bewoners in verschillende delen van de stad.

De leerlingen verwerken de theorie per twee aan de hand van filmpjes die worden afgewisseld met verschillende opdrachten. Deze opdrachten bestaan uit specifieke verwerkingen binnen de GIS-software die in detail worden uitgelegd in de werkbladen en uit vragen die hen aanzetten tot reflectie over elk nieuw resultaat (een grafiek, een kaartje, …) dat ze bekomen. Een uitdagende én leerrijke workshop!

Ontdek meer over GeoMobiel