Op dit moment kunnen we de wereldbevolking voor het grootste deel voorzien van energie door fossiele en nucleaire brandstoffen. Samen met met mijn collega Walter Van Rensbergen vraag ik me in dit dossier “Energie in 2050” af hoelang dit nog kan duren. Onze bronnen waaruit we deze energie winnen, raken langzaam maar zeker op en het ontginnen wordt steeds belastender voor het milieu.

 

Zure regen

In de periode tussen 1960 en 1970 werd de vervuiling zo erg dat zure regen de bossen en meren van Scandinavië aantastte waardoor er grote economische schade was. Dit was dan ook de aanleiding van de eerste conferentie over het klimaat- en leefmilieu in 1972 in Stockholm. Naast zure regen duiken er nog tal van andere problemen op: fijn stof, CO2 (en andere broeikasgassen) en olielozingen, gewild of niet, op zee maar ook waar de aardolie gewonnen wordt. Het probleem van zure regen is in de westerse landen voornamelijk aangepakt door het zwavelgehalte in brandstof te verminderen en door uitlaatgassen te filteren. Het probleem is echter verschoven naar nieuwe economische groeipolen zoals China, India of Taiwan.

 

Deze foto toont de schade die zure regen in bossen in Tsjechië heeft aangericht. (Bron: Wikimedia)

Eerste poging

De klimaatwijziging wordt al meer dan twintig jaar besproken. Het Kyoto Protocol was een eerste poging om de wereldwijde CO2-uitstoot aan banden te leggen, maar ondanks het feit dat bepaalde landen inspanningen doen, stoten we alsmaar meer uit omdat niet alle landen meedoen en omdat bepaalde mechanismen contraproductief  zijn. De economische groeipolen weigeren om economische redenen de ‘schone’ technologie toe te passen. Wist je bijvoorbeeld dat tijdens de Olympische Spelen in Beijing bedrijven de productie moesten stilleggen om de luchtvervuiling binnen de perken te houden?

Hopelijk komt er in Parijs een degelijk plan uit de bus om de broeikasgasemissies terug te dringen. De gevolgen van de klimaatopwarming zijn namelijk niet te overzien, ook hier in Vlaanderen. De klimaatwijziging is zeer goed voelbaar en hoewel er positieve gevolgen zijn zoals een groei in cultuurgrond door een verschuivende permafrost in noordelijke landen, zijn er vooral negatieve gevolgen.

De kost van fossiele brandstoffen

Economisch gezien zijn de fossiele brandstoffen uiteraard ook niet zonder nadeel. Aangezien we in België geen fossiele brandstoffen hebben, moeten we alles, voornamelijk uit Rusland, importeren waardoor we zeer afhankelijk van andere landen zijn.
Fossiele brandstoffen zijn een ‘gemakkelijke’ bron van energie doordat jarenlang gebruik en onderzoek de systemen grondig hebben geoptimaliseerd. Dat heeft positieve effecten gehad: ze hebben de industriële revolutie mogelijk gemaakt en onze maatschappij zoals we ze kennen gevormd. Hun nadelige effecten zijn echter veel groter. Ons leefmilieu is vandaag al onomkeerbaar aangetast en ondanks deze wetenschap vervuilen we vandaag meer dan ooit tevoren.

We Are Paris

Wtnschp is trotse partner in “We Are Paris”, de klimaatactie die de 2015 United Nations Climate Change Conference in een breder perspectief plaatst. In het midden van één van de belangrijkste conferenties ooit lanceren we het dossier “Energie in 2050” in de hoop beleidsmakers, activisten en het volk wetenschappelijk te informeren over energie. Voor meer van onze artikels over klimaat en klimaatverandering, neem zeker een kijkje op www.weareparis.be!