Tijdens het symposium “Wetenschap: daar heb je wat aan!” aan de Rijksuniversiteit Groningen op 7 september pakt VUB-alumna Esther Van Lit brons op de Interlandse Wetenschapswinkel dagen 2014 voor haar masterproef bij de Wetenschapswinkel over dakloze vrouwen in de nachtopvang van Gent. Deze masterproef maakte ze in opdracht van de Stad Gent.

B11fsMlIAAEUeJ--300x255De Wetenschapswinkelprijzen worden uitgereikt aan studenten die zowel een sterk wetenschappelijke als een maatschappelijk relevante masterproef hebben gemaakt bij de Wetenschapswinkel. Dat Esther haar masterproef hiervoor erkend wordt, is niet verwonderlijk. Als laatstejaarsstudente onderzocht ze het profiel en de ervaringen van dakloze vrouwen in de Gentse nachtopvang, vanuit een genderperspectief. Om een echt diepgaand onderzoek te kunnen uitvoeren, ging Esther zelf als vrijwilligster aan de slag in de nachtopvang!

Nood aan privacy en veiligheid

Esther vergeleek profielen van mannelijke en vrouwelijke gebruikers van de nachtopvang, en die van gebruikers met en zonder kinderen. Ze analyseerde daarvoor gegevens van maar liefst 2061 nachtopvanggebruikers. Daarnaast interviewde ze ook zeven vrouwen die gebruikmaken van de nachtopvang over hun beleving. Zowel uit het kwantitatieve als het kwalitatieve onderzoek blijkt dat vrouwen in de nachtopvang een vrij heterogene groep vormen. Toch vertonen hun profielen en verhalen gelijkenissen, wat verschillen met mannen duidelijk maakt. Dit geldt ook voor de vergelijking tussen nachtopvanggebruikers met en zonder kinderen. De grootste verschillen hebben betrekking op leeftijd, nationaliteit, voorbije slaapplaatsen, gezelschap in de nachtopvang en ondervonden problemen. Vrouwen gaven aan dat ze meer privacy wensen en wijzen op het belang van hygiëne en regels. Ook leeft er een sterk onveiligheidsgevoel bij de vrouwen, zowel in de nachtopvang als op straat. Op deze aspecten kan men in de praktijk werken. Dit masterproefonderzoek geeft ook aanbevelingen voor het beleid, steunend op buitenlandse voorbeelden. Tot slot raadt Esther op basis van haar onderzoek aan andere categorieën van daklozen in Gent te onderzoeken om een volledig beeld van de groep te vormen.

Volgens de jury staat Esther verdiend op de derde plaats voor haar motivatie en betrokkenheid bij het onderwerp. “Het feit dat ze als  vrijwilligster in de opvang heeft gewerkt en met veel doorzettingsvermogen een kwetsbare en lastig te onderzoeken doelgroep heeft kunnen bereiken is lovenswaardig!”

Ook haar adviserende rol voor de opdrachtgever,  Stad Gent, was een doorslaggevende factor:  “het ging duidelijk om meer dan alleen onderzoek, door haar interviews en onderzoek naar buitenlandse good practices kon ze sociaal robuuste aanbevelingen doen”.

Proficiat Esther!

Meer weten over de Wetenschapswinkel