Op 18 december 2014 reikt Scriptie vzw haar jaarlijkse Vlaamse Scriptieprijzen uit. Misschien gaat een van die prijzen dit jaar wel naar een VUB-alumna of -alumnus. Het onderzoek van fysicastudente Sophie Viaene haalde de shortlist van de Eos-prijs, dat van psychologiestudent Matson Driesen werd genomineerd voor de Klasse-prijs.

 Maar liefst 510 pas afgestudeerden schreven zich dit jaar in voor de Vlaamse Scriptieprijzen. Uit 128 exact-wetenschappelijke scripties en 74 eindwerken over het onderwijs, koos de jury telkens 5 finalisten voor respectievelijk de Eos- en de Klasse-prijs. Naast redactionele aandacht in de magazines beloont Eos zijn winnaar met een iPad en reikt Klasse een reischeque van 500€ uit. Wie na de onderstaande samenvattingen hunkert naar meer wetenschap, kan beide scripties raadplegen in de Vlaamse Scriptiebank. Eos-genomineerde Sophie Viaene werkt momenteel trouwens als doctoraal onderzoeker bij de Applied Physics Research Group.

Snelle racecircuits voor licht in computerchips

Sophie Viaene, MA fysica & sterrenkunde – promotor: prof. Jan Danckaert 

Steeds kleinere chips in laptops, smartphones en tablets verwerken informatie alsmaar sneller. Lichtgolven dienen daarbij steeds vaker als informatiedrager, maar het is bijzonder moeilijk om licht binnen het beperkte volume van een chip efficiënt te manipuleren. Sophie Viaene ontwikkelde een methode om informatie toch langs de baantjes van een optische chip te kunnen sturen. Een heuvelachtig reliëf biedt de chip een uitgekiend optisch racecircuit dat het licht in goede banen leidt.

shutterstock_173989073-300x300

Viaenes nieuwe methode, de “geleide transformatieoptica”, laat toe om licht te onderwerpen aan een verkeersreglement op het optische racecircuit. Dit opent nieuwe perspectieven voor het doorsturen van informatie via licht op computerchips. Met een vleugje creativiteit kan deze techniek gebruikt worden om vele andere optische racecircuits te construeren. Heuvelachtige, dunne laagjes geven onze computerchips meer flexibiliteit met minder materiaal: “less is more”.

 

 

 

 

“Keuze als heilmiddel voor de intrinsieke motivatie van basisschoolkinderen?”

Matson Driesen, MA psychologie – promotor: prof. Wim Van den Broeck

Volgens het Ervaringsgericht Onderwijs kan keuzevrijheid de intrinsieke motivatie van jonge kinderen verhogen. Geldt ‘kiezen is verliezen’ dan niet in dit geval?

Matson Driesen ging na of intrinsieke motivatie een boost krijgt als jonge kinderen zelf de volgorde kunnen kiezen van opdrachten die ze uitvoeren. Hij deelde 283 kinderen uit veertien klassen van het tweede leerjaar op in twee willekeurige groepen. De ‘keuze’-groep mocht zelf de volgorde van vier opdrachten bepalen, de ‘niet-keuze’-groep kreeg een vaste volgorde. Via een vragenlijst peilde Driesen naar de intrinsieke motivatie van beide groepen kinderen.

Uit de resultaten blijkt dat het geven van keuze een significant negatief effect heeft op de intrinsieke motivatie voor de opdrachten. Een gelijkaardige trend gold voor de prestaties van de kinderen. Zelfs een eerder kleine ingreep als de bepaling van de volgorde kan dus een negatief effect hebben op intrinsieke motivatie. Dit betekent uiteraard niet dat jonge kinderen alle keuze moet worden ontnomen. Meer subtiele keuzes waarbij ze een zekere mate van identiteit kunnen uitdrukken, kunnen zeker positieve effecten teweegbrengen. Driesen concludeert: in plaats van leerkrachten aan te moedigen hun klaspraktijk om te toveren tot een keuzeparadijs, bewijs je jonge kinderen een grotere dienst door leerkrachten aan te moedigen alles als even aantrekkelijk voor te stellen in een gestructureerde klasomgeving.[/one_half]

De Klasse-prijs en de Eos-prijs worden uitgereikt op 18 december in de Concertstudio in Kortrijk. Stemmen voor Sophie Viaenes onderzoek kan nog tot en met 8 december. Als je de uitreiking wil bijwonen, kan je je registreren via de Scriptie-website.