We staan als samenleving voor heel wat uitdagingen op het vlak van energie, milieu, mobiliteit, voeding, vergrijzing… . Als we die uitdagingen willen aangaan, hebben we mensen nodig die gepassioneerd zijn door techniek en wetenschap.

Een tekort aan afgestudeerden in ‘wetenschap en techniek’

Er is echter een tekort aan afgestudeerden in wetenschappelijke en technische richtingen. Al sinds het begin van mijn carrière heb ik dit ervaren. Er is hierdoor een “War of talent” aan de gang. Ik heb dan ook geen moment getwijfeld toen ik door de Vlaamse overheid werd uitgenodigd om aan het STEM-platform, internationaal initiatief dat de technologische en exacte wetenschappen bundelt, deel te nemen. Dit platform is opgericht om de STEM-stuurgroep en de Vlaamse regering te adviseren over het STEM-actieplan.Het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering biedt een kader voor een integrale aanpak van die tekorten voor de komende jaren. Hierin speelt niet alleen de overheid een rol maar ook de onderwijs- en opleidingspartners, de sectoren, de sociale partners, de bedrijven en andere betrokken partijen. De concrete uitvoering van het actieplan gebeurt via een wisselwerking tussen het platform en de stuurgroep, die beslist om de adviezen om te zetten in beleidsinitiatieven.

In een eerste adviesnota legt het platform vooral de focus op het ontdekken en verder ontwikkelen van passie voor STEM, zowel binnen het onderwijs als buitenschools.

  • Om op jonge leeftijd talent en passie voor STEM te ontdekken en te stimuleren adviseert het platform om enerzijds vooral in de derde graad van het lager onderwijs wetenschap, techniek en technologie expliciet uit te bouwen. Om scholen en individuele leerkrachten hierin te ondersteunen is er nood aan specifieke wetenschaps- en technologiecoaches. Men kan ook opteren om specifieke STEM-leerkrachten in te zetten.
  • Anderzijds pleit het platform ervoor om via lokaal verankerde STEM-academies de passie voor wetenschap, techniek en technologie aan te moedigen en jonge kinderen de kans te geven hun STEM-talenten ook buiten de school verder te ontwikkelen. De kiemen hiervoor zijn al aanwezig: denken we maar aan de projecten van RVO-society, Natuur & Wetenschap, Techniekclubs, CoderDojo … Maar die hebben aanvullend nood aan zichtbaarheid en een uitrol over gans Vlaanderen.

Met deze initiatieven creëren we kansen voor jongeren om ’wetenschap en techniek‘ op een andere manier te ontdekken. Wetenschap en techniek zijn immers niet het einddoel maar ’wat je ermee kan doen‘, daar draait het om… .

Als jong meisje heb ik zelf een andere richting gekozen. Ik ben blij dat ik uiteindelijk wel mijn weg gevonden heb. Ik hoop met deze en de initiatieven die nog moeten komen de jongeren van nu te helpen de juiste weg te vinden en te tonen dat STEM-richtingen heel wat toekomst bieden. Door jongeren de kans te geven hun passie te ontplooien en door hen op jonge leeftijd te stimuleren, zetten we al een grote stap in de goede richting.

STEM-beroepen zijn dan ook de beroepen van morgen.