Dat de jongeren van de Chiro in Leffinge op een historische schatkamer sport en spel aan het beleven waren, konden ze alleen maar dromen. Toch ontdekten de archeologen van de Vrije Universiteit Brussel dat er zo’n 1000 jaar bewoningsgeschiedenis onder de jeugdlokalen verborgen zit!

Het begon twee jaar geleden, toen de Chiro lokalen in Leffinge met een zware brand te maken kregen. Het gebouw, een oude pastorij, moest uit voorzorg afgebroken worden. Het gemeentebestuur maakte van de gelegenheid gebruik om er eerst wat archeologisch graafwerk te laten uitvoeren. Als één van de oudste nederzettingen aan de kust, was dat geen domme beslissing. Leffinge wordt al voor het eerst vermeld in 988, maar bestond op dat moment waarschijnlijk al een paar honderd jaar.

Wie was mijnheer Pastoor?

IMG_5093BW-300x224 Dat het gebouw een aantal historische schatten zou verbergen, was op zich geen verrassing voor de archeologen. De achterbouw dateert al uit de 17e eeuw. Op basis van afvalresten en objecten kunnen de onderzoekers een beeld scheppen van het leven in de 17e-eeuwse pastorij en een profiel schetsen van mijnheer pastoor. “Hij was zeker een notabele figuur”, zegt prof. Dries Tys, “we vonden onder andere kruisjes, zegels, boekbeslag en een juweeltje.” Dat juweeltje is een gouden oorbel, of dat juweeltje van een beeld komt of van een vrouw moeten we voorlopig aan de verbeelding overlaten.

Laag na laag

De archeologen werden tijdens hun graafwerk verrast met een 15e-eeuws gebouw verborgen onder de oude pastorij! Muren, haarden, scherven en objecten werden zorgvuldig met truweel en borsteltje blootgelegd. En wie denkt dat het daar ophoudt, heeft het fout want onder dit niveau werden nog oudere sporen gevonden: haardplaatsen, sporen van metaalbewerking, loopvlakken, … . Ook de gelaagde opbouw van de terp van Leffinge kwam in de opgravingen aan het licht, waardoor de onderzoekers vermoeden dat het hier om om restanten gaat van de begindagen van Leffinge. Onze kust zou dus bewoond geweest zijn met terpdorpen, een soort van natuurlijke schorren, toen er nog geen dijken waren.

Community Dig

kiendjes-300x194

Omdat de opgravingen niet verplicht volgens het commerciële circuit van archeologische studiebureaus moest gebeuren, koos het gemeentebestuur ervoor om de  opgravingswerken samen met de VUB in de vorm van een Community Archeaology project te gieten. De gemeente voorzag de nodige financiële en andere middelen en tal van lokale vrijwilligers en VUB-studenten gingen samen met de onderzoekers aan de slag. In de zomer van 2015 wordt een tentoonstelling georganiseerd rond de geschiedenis van Leffinge.

Bron: Archeonet.

Lees meer over de vakgroep Kunstwetenschappen & Archeologie aan de VUB