Brusselse vrouwen weten niet goed wat vroedvrouwen doen en wat ze kunnen betekenen voor aanstaande moeders. Nochtans hebben verschillende studies aangetoond dat zorg door vroedvrouwen leidt tot positieve uitkomsten en tevens kostenbesparend is. Nu een korter ziekenhuisverblijf bij bevalling de norm wordt in België zal dit ongetwijfeld een impact hebben op de rol van de vroedvrouw.

Ons onderzoek is geïnspireerd door de toenemende internationale aandacht voor de rol van vroedvrouwen in de perinatale zorg. We hadden het idee dat vrouwen niet altijd op de hoogte zijn van de competenties van vroedvrouwen, daarnaast vroegen we ons af of ze een vroedvrouw zouden overwegen om hun zwangerschap en bevalling op te volgen. Meer dan 95 procent van de geboortes in België gebeurt immers in ziekenhuizen door een gynaecoloog.

babyDe vroedvrouw in Brussel

We kozen ervoor ons onderzoek te focussen op de Brusselse regio aangezien dit een internationale regio is met een grote diversiteit aan nationaliteiten, gekenmerkt door een groot verschil tussen armere en rijkere regio’s. Aangezien ook bij ons de perinatale zorg in beweging is wilden we onderzoeken wat vrouwen in de Brusselse regio weten over de vroedvrouw.

Onze onderzoekers gingen daarom bij 830 Brusselse vrouwen na welke professional ze wensen om hun arbeid en bevalling te begeleiden en wat hun kennis is over de wettelijke bevoegdheden van vroedvrouwen. Uit de resultaten blijkt ook dat een meerderheid van de ondervraagden in Brussel een gynaecoloog verkiest boven een vroedvrouw. Maar weinig Brusselse vrouwen weten dat ze al van in het begin van hun zwangerschap – en zelfs ervoor – bij een vroedvrouw terecht kunnen. Niet alleen voor informatie maar ook voor de medische opvolging.

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen de opleiding vroedkunde van de Erasmushogeschool Brussel, het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel. De resultaten werden gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Midwifery (Vermeulen et al., 2016)

De resultaten van onze studie kunnen vroedvrouwenorganisaties, vrouwengroepen en beleidsmakers helpen om de huidige perinatale zorg beter te begrijpen en de zorg af te stemmen op de wensen van de vrouw. Verandering in de perinatale zorg kan gefaciliteerd worden door concrete structurele aanpassingen.

Korter verblijf in het ziekenhuis wordt de norm

In België werden recent structurele veranderingen geïnitieerd door de beleidsmakers, de verkorting van het ziekenhuisverblijf na een bevalling wordt de norm. Deze veranderingen zullen een impact hebben op de rol van de vroedvrouw en op de percepties die vrouwen over de vroedvrouw hebben. Dit zal een wijziging in de huidige perinatale zorg bevorderen, maar ook meer vrouw gerichte zorg impliceren. Sterke partnerschappen met vrouwengroepen zijn essentieel om deze uitdagingen aan te gaan.

Het bekend maken, van jongeren en vrouwen die nog nooit bevallen zijn, met de rol en competenties van vroedvrouwen is een belangrijke stap. We raden aan dat beleidmakers, vrouwengroepen, vroedvrouwen en andere zorgverleners in de perinatale zorg connectie zoeken en strategieën bedenken om topics rond zwangerschap en geboorte beter te integreren in lager en middelbaar onderwijs.

Het team van de opleiding vroedkunde aan de EhB

Het team van de opleiding vroedkunde aan de Erasmushogeschool Brussel

Het opwaarderen van de vroedvrouw

Ons onderzoek kan bijdragen tot het beleid van de toekomst. Om de rol van de vroedvrouw in de huidige perinatale zorg te bevorderen en nog meer aan te sturen op een vrouw gerichte zorg wordt aanbevolen dat beleidsmakers en andere zorgverleners in de perinatale zorg structurele veranderingen initiëren en de zorg door vroedvrouwen nog meer opwaarderen.

In welke mate onze onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn voor gans België moet verder onderzoek uitwijzen. Ons onderzoek werd opgemerkt in het buitenland en onze gevalideerde vragenlijst Midwife Profiling Questionnaire (MidProQ)  zal gebruikt worden in een vergelijkbaar onderzoek in Slovenië en waarschijnlijk ook in Roemenië.