We leven in een veeleisende maatschappij waar alles sneller, beter,  grootser … moet én we krijgen op de koop toe concurrentie van robots en computers. Daarom willen we ons menselijk brein ‘upgraden’ en gaan sommige individuen op zoek naar de the holy grail om een superbrein te creëren. Net zoals fysiek trainen een positief effect heeft op onze spieren lijkt het logisch dat ook breintraining een positieve invloed heeft op zaken zoals taal, geheugen en aandacht. Echter, het brein is een zeer complex orgaan en meer onderzoek is dus nodig om de geheimen van het brein verder te ontrafelen.

Nature versus nurture

Het antwoord op de vraag ‘Kunnen we ons brein trainen?’ brengt ons terug bij het nature versus nurture debat. Ondertussen is geweten dat we geboren zijn met een bepaalde genetische aanleg (nature). Maar hoe die aanleg tot uiting komt, is sterk afhankelijk van onze omgeving, ervaringen, gedachten en beslissingen (nurture).

Ook volwassenen kunnen beter worden in bepaalde (intellectuele) taken na training, al is dit natuurlijk niet ongelimiteerd.

Ons brein is namelijk veel plastischer dan we voorheen dachten. Met de nodige stimulatie kunnen we wel degelijk veranderingen teweeg brengen in het brein. Zo worden ouders aangezet om hun kinderen blijvend te stimuleren zodat nieuwe verbindingen in de hersenen worden gemaakt of bestaande verbindingen versterkt. Op deze manier leren kinderen lopen, spreken, fietsen… Op oudere leeftijd wordt het wel moeilijker om nieuwe hersenverbindingen te maken, maar verschillende experimenten toonden aan dat ook het volwassen brein plastisch is. Volwassenen kunnen dus ook beter worden in bepaalde (intellectuele) taken na training al is dit natuurlijk niet ongelimiteerd. Welke oefeningen nu het meest effect hebben, blijft wat koffiedik kijken.

Hersenplasticiteit: connecties in het brein

3 Tips om je brein te trainen

Use it or lose it

Hoe meer je je brein gebruikt, des te beter het wordt. Zo zorgen routinejobs of repetitieve activiteiten ervoor dat je brein onvoldoende gestimuleerd wordt. So what to do: Ontdek nieuwe dingen, wijzig je routines, ga op avontuurlijke vakanties (check;)) of speel een muziekinstrument. Dit alles helpt om nieuwe connecties te maken en het brein te verbeteren.

From bookworm to brainiac

Lees één uur per dag en kies onderwerpen waar je weinig over weet. Lees verschillende artikels over diverse onderwerpen. Je zal versteld staan hoeveel je brein kan capteren en hoe je geheugen ook getraind wordt.

Do one thing at a time

Ook al heeft multitasken voordelen, meer en meer onderzoek toont aan dat dit het brein meer schaadt dan baat. Zo zal je bijvoorbeeld weinig onthouden van een telefoongesprek als je tegelijkertijd je mails aan het lezen was.

Van breinapps tot breinstimulatie

Tegenwoordig schieten ook de brain training apps als paddenstoelen uit de grond, zeker hier in San Francisco, maar ook in de rest van de wereld (check zeker de lijst onderaan het artikel!). Of deze brain training apps effectief werken, is een controversieel onderwerp. Niet alle apps zijn evenzeer onderbouwd met wetenschappelijke resultaten.  Daarom is een samenwerking tussen de onderzoekswereld en de industrie zo belangrijk. Zo lijst het bedrijf BrainHQ alle peer reviewed artikels op waarin de app gebruikt werd. Heel wat artikels toonden aan dat het trainen via hun app resulteerde in veranderingen zoals een beter geheugen en een sneller reactievermogen. De impact van deze veranderingen op het dagdagelijkse leven moet nog verder worden onderzocht. Recent werd een review artikel gepubliceerd dat een antwoord probeert te geven op de vraag ‘Do Brain-Training Programs Work?’. Maar ook dit stuk zorgt voor controverse en werd opgevolgd met een reactie van Dr Henry Nahncke die hier te lezen is.

Het staat vast dat we het brein kunnen trainen, maar hoe we dat best verwezenlijken, is sowieso voer voor discussie. In part 2 ga ik verder in op deze discussie en zetten we een stap richting breinstimulatie. Stay tuned!

Brein trainen voor gevorderden

Train your brain van Ryuta Kawashima (link)

Brain Training van Andrew Williams (link)

Memory improvement & Brain Traning van Speedy Publishing (link)

Brain plasticity: The ultimate Guide to Brain Plasticity!  van Ryan Cooper (link)

 

BrainHQ  (iOS)

CogniFit (iOS)

Lumosity (iOS/ Android)

Peak (iOS/ Android)

Elevate (iOS/ Android)

Fit Brains Trainer (iOS/ Android)