Wetenschapswinkel

Lijkt onderzoek met en voor de samenleving je wel wat? De Brusselse Wetenschapswinkel verzamelt onderzoeksvragen van non-profitorganisaties die wetenschappelijke ondersteuning zoeken. Studenten en onderzoekers beantwoorden de onderzoeksvragen tijdens een eindwerk of project, in nauwe samenwerking met de organisatie. Het doel is een win-win-winsituatie: een boeiend en maatschappelijk relevant onderzoek voor student en promotor/docent, een nuttige en bruikbare informatiebron voor de opdrachtgever!

De onderzoeksvraag van een non-profitorganisatie vormt de probleemstelling van het onderzoek van een student. De wetenschappelijke begeleiding is in handen van de promotor. De Wetenschapswinkel bemiddelt tijdens het onderzoeksproces tussen de verschillende partijen en biedt de student gratis diensten.

Student aan VUB of EhB?

Een overzicht van alle onderwerpen vind je in de Wetenschapswinkeldatabank. Voor meer info, surf naar onze website of neem contact op met de Wetenschapswinkel!

Non-profit organisatie?

Grasduin door de reeds afgeronde onderzoeken om een idee te krijgen van welke onderzoeken er zoal via de Wetenschapswinkel gebeuren. Je eigen onderzoeksvraag indienen in de databank kan kosteloos door je organisatie te registreren.

Promotor of docent?

Contacteer ons voor meer informatie rond een samenwerking met ons netwerk van non-profitorganisaties, bv. binnen je les of om een lijst van Wetenschapswinkeltopics aan je masterproefstudenten aan te bieden.

EnRRICH

Van 2018 tot 2020 coördineert de Brusselse Wetenschapswinkel het Europese Erasmus+ project ENtRANCE (ontwikkeling van trainingsmodules voor VUB-docenten in Community Based Research/Learning). Tot 2017 coördineerden we het Europese Horizon2020-project EnRRICH rond Responsible Research and Innovation.

“Ik vond het leuk om bij te dragen aan de werking van een organisatie en ervaring op te doen door organisaties en mensen te leren kennen, activiteiten te volgen etc. Mijn masterproefonderzoek over duurzame ontwikkeling heeft me achteraf ook geholpen tijdens het solliciteren. Het toonde mijn interesse in en kennis van het thema. Het thema boeide me al langer, maar dankzij de Wetenschapswinkel kwam ik in contact met het werkveld, wat me overtuigde om in die sector werk te zoeken.”

Evelien De Coninck

masterstudente agogiek, Vrije Universiteit Brussel

“Als promotor brengt de Wetenschapswinkel me in contact met sociale organisaties die met problematieken bezig zijn die me interesseren. Maar de belangrijkste voordelen zijn voor de student. Een student bestudeert de sociale wereld best niet te veel aan een bureau. Dankzij de Wetenschapswinkel komen studenten in contact met de sociale realiteit, worden ze geconfronteerd met de concrete vragen die een organisatie heeft.”

Prof. Dr. Ignace Glorieux

promotor Wetenschapswinkelonderzoek, Vrije Universiteit Brussel

Zo werkt het


Infofiche Wetenschapswinkel

Een nuttig eindwerk maken met & voor een non-profitorganisatie

Organisator: Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel

Contact: wetenschapswinkel@vub.ac.be

Deelnameprijs: gratis


Partners: