VUB kinderuniversiteit

In mei 2018 lanceert de VUB haar eigen Kinderuniversiteit! Leerlingen uit de derde graad lager onderwijs kunnen dan met hun klas een echt hoorcollege of practicum bijwonen.

De VUB kiest er voor om de Kinderuniversiteit in de eerste twee jaar in klasverband te organiseren. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk kinderen uit zoveel mogelijk verschillende buurten uit Brussel te bereiken. Klassen uit GOK-scholen hebben voorrang bij de inschrijvingen.

Scholen

Wetenschappers


Infofiche VUB kinderuniversiteit


Organisator: Vrije Universiteit Brussel

Contact: [email protected]

Deelnameprijs: gratis


Partners: