Oog voor Diabetes

Oog voor Diabetes is een burgerwetenschapsproject dat jouw hulp wil gebruiken om foto’s van het netvlies achter in ons oog te inspecteren op sporen van diabetische retinopathie (DR). DR veroorzaakt zichtvermindering bij heel wat mensen met diabetes. De foto’s waarop jij kenmerken van DR aanduidt, zullen gebruikt worden om een computerprogramma te ‘trainen’ zodat het automatisch de kenmerken van DR op het netvlies kan opsporen. Het programma zal oogartsen helpen om sneller en efficiënter een diagnose te stellen.

Wat is diabetische retinopathie?

Het teveel aan suikers in het bloed bij diabetespatiënten richt schade aan in de kleine bloedvaten rond het oog. In de eerste stadia merken patiënten hier weinig van, maar het leidt uiteindelijk tot verminderd zicht of zelfs volledige blindheid. Hoe langer iemand aan diabetes leidt, hoe groter de kans is dat bij hem of haar diabetische retinopathie ontstaat.

Het proces van diabetische retinopathie is onomkeerbaar, maar de symptomen kunnen wel bestreden worden. Daarom is het essentieel om de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen. Diabetische retinopathie is gemakkelijk te herkennen. Meer dan een foto van je netvlies heeft je oogarts niet nodig. Als je aan diabetes leidt, is het van groot belang dat je je ogen jaarlijks laat controleren door je oogarts. Mensen die geen diabetes hebben hoeven zich geen zorgen te maken: bij hen kan geen DR ontstaan.

Hoezo, een computerprogramma trainen?

Oog voor Diabetes wil een algoritme ‘opleiden’ zodat het de symptomen van diabetische retinopathie op foto’s van het netvlies in ons oog kan herkennen. Ze hebben jouw hulp nodig om in een databank van duizenden foto’s de bloedingen, vetophopingen en aderverdikkingen aan te duiden die op de ziekte wijzen. Jouw geannoteerde foto’s worden dan als lesmateriaal aan het computerprogramma gegeven. Door middel van deep learning, zal het programma leren om automatisch de symptomen te herkennen.

Op termijn kan de kennis die we in dit project opdoen, gebruikt worden voor het vroegtijdig opsporen van andere aandoeningen, zoals glaucoom en de ziekte van Alzheimer.

Hoe kan jij bijdragen?

Je hoeft geen supercomputer te hebben of speciale software te installeren. Alles wat je nodig hebt, is een computer met internetverbinding en wat tijd. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je in het project stopt. Hoe meer beelden je annoteert, hoe beter. Alle beetjes helpen, dus ook al heb je maar net genoeg tijd om 1 of 2 foto’s te annoteren, dan heb je nog een waardevolle bijdrage aan het project geleverd. Alvast bedankt!

 

Burgerwetenschap?

Steeds meer wetenschappelijke projecten doen beroep op niet-experts – geen gespecialiseerde academici, maar gewone burgers dus om grote hoeveelheden data te verzamelen of te verwerken. Vandaar de naam ‘citizen science’ of burgerwetenschap. Het kan gaan om een vogeltelling, het meten van luchtkwaliteit, historisch bronnenonderzoek of het zoeken naar sterrenstelsels.

Heb je na Oog voor Diabetes zin in meer? De portaalwebsite Iedereen Wetenschapper verzamelt alle burgerwetenschapsprojecten waar je aan kan deelnemen.


Infofiche Oog voor Diabetes

Help de ooggezondheid van diabetes patiënten te ondersteunen door retina beelden te annoteren

Periode: Vanaf januari 2019

Frequentie: Doorlopend

Organisator:

Contact: contact@oogvoordiabets.be

Deelnameprijs: gratis


Partners: