EnRRICH: maatschappelijk verantwoord onderzoek en innovatie

EnRRICH is een project dat maatschappijgebaseerd onderzoek verankerde in curricula van het hoger onderwijs en zo maatschappelijk verantwoord onderzoek en innovatie, “Responsible Research and Innovation” (RRI), inburgerde bij studenten, docenten en onderzoekers aan Europese hogescholen en universiteiten.

EnRRICH staat voor “Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education”. Het Brusselse Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie coördineerde dit Europese project met 13 partners van juli 2015 tot maart 2018. EnRRICH werd gefinancierd door de Europese Commissie in het Science With And For Society-programma van Horizon2020.

EnRRICH consortium


Infofiche EnRRICH

Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education (EnRRICH) project

Periode: juli 2015 tot maart 2018

Organisator: Vrije Universiteit Brussel

Contact: jozefien.de.marree@vub.ac.be


Partners: