Volgens Knack trekken Vlamingen steeds vaker over de landsgrenzen voor vruchtbaarheidsbehandelingen. Het is jammer dat dit gebeurt, want wensouders hoeven niet onnodig duizenden euro’s te betalen om hun kinderwens waar te maken. Ook op het vlak van eiceldonatie hebben we in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel een enorme vooruitgang geboekt, zodat wensouders binnen de 6 maanden kunnen worden geholpen, en niet langer 1 tot 2 jaar hoeven te wachten.

Zowel aanbod als kwaliteit van eiceldonoren is er

De procedure van eiceldonatie is niet eenvoudig, maar door het toenemend aantal donoren (met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar in België en 28 jaar in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel) en een nauwe opvolging van de vragen worden mensen met een kinderwens binnen de 6 maanden geholpen. Wachtlijsten van 1 tot 2 jaar zijn dus verleden tijd. In het buitenland liggen de bedragen voor een eiceldonatie daarenboven 3 tot 4 keer hoger dan bij ons. Een patiënte (die jonger is dan 43 jaar en beschikt over een Belgische mutualiteit) dient een som van ongeveer 2500 euro te voorzien voor een eiceldonatiecyclus. In het buitenland varieert dit van minimum 6.000 tot 12.000 euro en zelfs nog meer. Daarom is het onnodig dat patiënten enorme bedragen besteden om een eicelacceptorcyclus te verwezenlijken in het buitenland.

Het aantal patiënten met vruchtbaarheidsproblemen, waarvoor eiceldonatie een oplossing biedt, is beperkt. In het merendeel van de gevallen kunnen wensouders geholpen worden met hun eigen eicellen en zaadcellen. In bepaalde omstandigheden, zoals een te hoge leeftijd van de vrouw, of ook een vroegtijdige menopauze, of een genetische problematiek, dienen de patiënten echter hun toevlucht te zoeken tot een donor. In België vinden een 700-tal donatiecycli plaats, waarvan een 400-tal in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel.

____________________________

” In het UZ Brussel worden mensen met een kinderwens binnen 6 maanden geholpen en de bedragen voor een eiceldonatie zijn drie tot vier keer lager dan in het buitenland.

______________________________

Voortdurend wetenschappelijk onderzoek naar reproductieve technieken

 

____________________________

” De Belgische fertiliteitscentra zijn tot buiten de landsgrenzen gekend voor hun expertise bij geassisteerde reproductie.

______________________________

Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel is al sinds 1983 actief en heeft sinds zijn oprichting een pioniersrol gespeeld in de ontwikkeling en verbetering van reproductieve technieken: IVF, ICSI of intra-cytoplasmatische sperma-injectie, invriezen van embryo’s (of vitrificatie), PGD (pre-implantatie genetische diagnostiek), eiceldonatie, … Dit is enerzijds te danken aan de medische praktijk, die gebaseerd is op een gecertifieerd kwaliteitssysteem en aan opvolgingsstudies. Anderzijds wordt dit ook gedragen door voortdurend wetenschappelijk onderzoek.

 

De Belgische fertiliteitscentra in het algemeen, en het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel in het bijzonder, zijn tot buiten de landsgrenzen gekend voor de hoge kwaliteit inzake geassisteerde reproductie.

 

Dit blogbericht verscheen initieel op ‘UZ Brussel blogt’ en weerspiegelt enkel de mening van de auteur. Via  http://blog.uzbrussel.be/ kan u zich abonneren op de blog.