Tijdens de Science Bar van afgelopen dinsdag (12/05) stelden Joachim Frans, Isar Goyvaerts en Bart Van Kerckhove ons vermogen om logisch te redeneren op proef aan de hand van enkele publiekexperimenten en videofragmenten. Het is dan ook logisch dat we voor deze Fun Fact Friday de leukste weetjes nog eens op een rijtje zetten!

1. Intelligente diertjes, die kraaien!

Dat kraaien intelligente vogels zijn is al langer geweten, maar ze zijn ook in staat om analoog te redeneren! Bij het analoog redeneren ga je ervan uit dat een oplossing enkel gegeven kan worden door een vergelijking te maken met een vergelijkbare situatie en daaraan conclusies te verbinden. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld AA gelijk is aan BB en CD gelijk is aan EF. In onderstaande video zie je hoe een kraai achterhaalt waar zijn beloning zich bevindt door een verband te zoeken tussen het kaartje in het midden en het kaartje op het bakje voer.

 

2. Het wereld record Rubik’s Kubussen!

Wat een wereldrecord! De Indiase student Bhargav Narasimhan is erin geslaagd om 5 Rubik’s kubussen op te lossen in iets meer dan 1 minuut (1.23.93 minuten om precies te zijn). Oh ja, en hij deed dit ook nog eens met slechts één hand. Blijven oefenen, Ilja!

3. Een (on)verwachte test

Deze is vers van het Science Bar vat getapt: je krijgt les van een professor die besluit om volgende week een onverwachte test te houden. Je weet dus op voorhand niet op welke dag de test zal plaatsvinden. Op basis van de verkregen info zou je kunnen beredeneren op welke dag je de test zal moeten doen. Klopt het dat om het even welke dag een onverwachte test kan plaatsvinden? Dat kan helemaal niet! Vrijdag kunnen we al schrappen want je gaat uiteindelijk een ganse week naar school en wanneer je van maandag tot donderdag geen test gekregen hebt is de test niet meer onverwacht op vrijdag. Daaruit volgt dat de test eigenlijk ook niet onverwacht is op donderdag. En dus ook niet op woensdag, enzoverder… Als je zo blijft redeneren kan je elke dag om dezelfde reden schrappen.

4. Paradoxen met zelfreferentie

Sign not in use

Sign not in use

 

Nog eentje die we oppikten tijdens de Science Bar: bij een paradox vertrek je van een evidente veronderstelling. Je redeneerstappen zijn ook allemaal logisch, maar de conclusie is dan weer niet aanvaardbaar. Dit bord zegt dat het niet in gebruik is, maar wanneer je het leest, is het bord automatisch wel in gebruik! Paradoxen gaan het denken op zich problematiseren. In sommige situaties is het beter om dicht bij de context te blijven. Je denken kan zichzelf de das om doen en paradoxen prikkelen dit gegeven nog meer.

5. KLoklezen naar een hoger niveau getild

Kloklezen

 

Om deze klok af te lezen, moet je je hersenen even laten werken. Er wordt gebruik gemaakt van de Fibonacci volgorde waarbij de som van de laatste twee cijfers het volgende cijfer te vormt (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,…). De klok van uitvinder Philippe Chrétien heeft 5 vierkanten die de eerste 5 cijfers van de volgorde weergeven: 1, 1, 2, 3 en 5. De vierkanten veranderen van kleur afhankelijk van het tijdstip. Om het uur te weten te komen, tel je de rode en blauwe vierkanten samen. Om de minuten te weten te komen, tel je de rode en groene vierkanten samen en doe je dit nog eens maal 5.

6. Mr. Spock: de logische Star Trek held

Leonard Nimoy vertolkte Spock in verschillende Star Trek televisieseries en films. Spock. Spock staat ook buiten het Star Trek fandom bekend als de verlichaming van rationaliteit en logica. Ter ere van Leonard Nimoy, die enkele maanden geleden overleed, kan je bij de Huffington Post nog de beste Spock quotes lezen.