Hoe poreus poeder het klimaat poetst

De opwarming van de aarde is één van de meeste dringende uitdagingen voor de mensheid in de 21ste eeuw. De effecten van de opwarming van de aarde zullen wereldwijd voelbaar zijn door onder meer het smelten van de poolkappen en gletsjers, een stijging van het zeeniveau, veranderingen in klimaatzones en extreme weerfenomenen. De stijging van het broeikasgaseffect kan toegeschreven worden aan broeikasgassen die door menselijke activiteit uitgestoot worden – de zogenaamde antropogene broeikasgassen. De grootste bijdrage aan die antropogene broeikasgassen wordt geleverd door koolstofdioxide ofwel ‘CO2‘ (77% van het totaal in 2004), wat van CO2 het belangrijkste broeikasgas maakt....

Read More