Verhalen uit de illegaliteit

Ze komen van overal: mannen, vrouwen, gezinnen met kinderen verlaten hun land en vragen asiel aan in ons land. Sommigen krijgen dat, anderen moeten terug naar hun land van herkomst. Vele vluchtelingen overleven in de illegaliteit. Ze leven tussen ons, in huizen en wijken waar ook wij deelnemen aan het leven. Maar, zij hebben geen recht op een aantal elementaire rechten die iedereen als vanzelfsprekend vindt, zoals het recht op arbeid en het recht op maatschappelijke dienstverlening, of het recht op wonen, medische zorgen en onderwijs… of kortom het recht op een menswaardig bestaan.

Lees verder