Racisme en seksisme in de winkel

We geloven vandaag de dag graag dat we in een samenleving leven waar iedereen gelijke kansen heeft. Openlijke discriminatie wordt niet langer getolereerd en velen vinden het zelfs ondenkbaar dat er nog sprake zou zijn van racisme en seksisme. Onderzoek toont echter aan dat racisme en seksisme nog steeds niet verdwenen zijn. Ze zijn alleen maar subtieler en onzichtbaarder geworden.

Lees meer