Naar een constructieve dialoog in de zorg

Het project Zorg voor Dialoog creëerde sector-overschrijdende partnerschappen om een antwoord te bieden met de nodige draagkracht. Enerzijds richtte het project zich op onderwijsprofessionals (docenten, leerkrachten en studenten in een zorgrichting) en anderzijds op zorgprofessionals (opleiders in organisaties en hulpverleners).

Lees verder